سفر به بالی
بالی
نمایش روی نقشه
نوع دیدنی
پیشنهاد تور بالی

دیدنی های بالی

بالی: 16 مورد یافت شد.
طبیعت و حیات وحش,هیجان و ماجراجویی,تفریح و سرگرمی

اُبد بالی

13.49 Km از مرکز شهر

فرهنگ و هنر,طبیعت و حیات وحش,تفریح و سرگرمی

تور رانندگی ای تی وی بالی

14.23 Km از مرکز شهر

طبیعت و حیات وحش,هیجان و ماجراجویی,تفریح و سرگرمی

جنگل میمون اوبود بالی

14.34 Km از مرکز شهر

طبیعت و حیات وحش,هیجان و ماجراجویی,تفریح و سرگرمی

باغ وحش تری والکس بالی

21.9 Km از مرکز شهر

طبیعت و حیات وحش,هیجان و ماجراجویی,تفریح و سرگرمی
طبیعت و حیات وحش,هیجان و ماجراجویی,تفریح و سرگرمی
طبیعت و حیات وحش,هیجان و ماجراجویی,تفریح و سرگرمی

کوه باتور بالی

27.98 Km از مرکز شهر

طبیعت و حیات وحش,هیجان و ماجراجویی,تفریح و سرگرمی

پورا باسکی بالی (معبد مادر)

29.05 Km از مرکز شهر

فرهنگ و هنر,تاریخ و معماری

سمینیاک بالی

31.37 Km از مرکز شهر

هیجان و ماجراجویی,تفریح و سرگرمی

لوینا بالی

32.7 Km از مرکز شهر

هیجان و ماجراجویی,تفریح و سرگرمی

ساحل سانور بالی

34.03 Km از مرکز شهر

تفریح و سرگرمی

ساحل کوتا بالی

34.38 Km از مرکز شهر

هیجان و ماجراجویی,تفریح و سرگرمی

پارک آبی بالی

35.46 Km از مرکز شهر

هیجان و ماجراجویی,تفریح و سرگرمی

نوزا لمبونگان بالی

41.84 Km از مرکز شهر

هیجان و ماجراجویی,تفریح و سرگرمی

پورا لهور اولواتو بالی

47.98 Km از مرکز شهر

طبیعت و حیات وحش,تفریح و سرگرمی
کانال تلگرام تورلند