دریاچه بیرا

Beira Lake
امتیاز 5 از 5 | از بین 1 امتیاز دهنده به دریاچه بیرا
  • محل خروج : Indian Ocean
  • منطقه : 65çha
دریاچه بیرا

دیدنی های کلمبو

نزدیک ترین دیدنی ها به دریاچه بیرا
از نقطه نظر کاربران

کانال تلگرام تورلند