خیابان بوگیس

Bugis Street Shopping District
امتیاز 5 از 5 | از بین 1 امتیاز دهنده به خیابان بوگیس
  • آدرس :  3 New Bugis St, Singapore 188867
  • تلفن : +65 6338 9513
خیابان بوگیس

دیدنی های سنگاپور

نزدیک ترین دیدنی ها به خیابان بوگیس
از نقطه نظر کاربران

کانال تلگرام تورلند