منطقه محافظت شده ی بوکیت تیماه

Bukit Timah Nature Reserve
امتیاز 5 از 5 | از بین 1 امتیاز دهنده به منطقه محافظت شده ی بوکیت تیماه
  • آدرس :  Hindhede Dr, Singapore 589318
  • تلفن : +65 1800 471 7300
  • مدیریت : National Parks Board
منطقه محافظت شده ی بوکیت تیماه

دیدنی های سنگاپور

نزدیک ترین دیدنی ها به منطقه محافظت شده ی بوکیت تیماه
از نقطه نظر کاربران

کانال تلگرام تورلند