بنای یادبود فاتحان فضا

Monument to the Conquerors of Space
امتیاز 5 از 5 | از بین 1 امتیاز دهنده به بنای یادبود فاتحان فضا
  • هنرمند : A Faidysh-Krandiyevsky
  • آدرس :  pr-t. Mira, 111, Moskva, Russia, 129223
  • ارتفاع : 107çm
  • تاسیس : 1964
  • ایجاد شده : 1964
  • معماران : A Kolchin, M Barshch
بنای یادبود فاتحان فضا

دیدنی های مسکو

نزدیک ترین دیدنی ها به بنای یادبود فاتحان فضا
از نقطه نظر کاربران

کانال تلگرام تورلند