رودخانه متکواری

Mtkvari River
امتیاز 5 از 5 | از بین 1 امتیاز دهنده به رودخانه متکواری
  • طول رود : 1515 کیلومتر
  • نام مشابه : رود کورا
رودخانه متکواری

دیدنی های تفلیس

نزدیک ترین دیدنی ها به رودخانه متکواری
از نقطه نظر کاربران

کانال تلگرام تورلند