معبد شیتنوجی اوساکا

Shitenno-ji Temple
امتیاز 5 از 5 | از بین 1 امتیاز دهنده به معبد شیتنوجی اوساکا
معبد شیتنوجی اوساکا

دیدنی های اوساکا

نزدیک ترین دیدنی ها به معبد شیتنوجی اوساکا
از نقطه نظر کاربران

کانال تلگرام تورلند