منطقه قدیمی شهر (مدینه)

Souks Medina
امتیاز 5 از 5 | از بین 1 امتیاز دهنده به منطقه قدیمی شهر (مدینه)
منطقه قدیمی شهر (مدینه)

دیدنی های مراکش

نزدیک ترین دیدنی ها به منطقه قدیمی شهر (مدینه)
از نقطه نظر کاربران

کانال تلگرام تورلند