پایان عرضه ارز دولتی به مسافران و دو نرخی شدن ارز مسافرتی

این خبر هنوز توسط بانکهای ارائه دهنده ارز مسافرتی به صورت ۱۰۰% تایید نشده است به گزارش خبرگزاری مهر،  بانک مرکزی رسما اعلام کرده که مکانیزم عرضه ارز دولتی برای