عکس جواهردشت در استان گیلان

جواهر دشت یا عروس سبز پوش استان گیلان

جواهر دشت انگشتر جواهریه استان گیلان  شهرستان رودسر از توابع دهستان سیاهکلرود بخش چابکسر، است که به زبان شیرین گیلکی آن را جئوَردشت صدا میزنند. کاملا می توانیم به داشتن این سرمایه در شمال ایران بر