قطب جنوب یا هزاران کوه یخی : راهنمای سفر به سرزمین برف ها

قطب جنوب یعنی، هزاران کوه یخی که هر کدام به شکلی متفاوت از یکدیگر می باشند. رنگ ها ترکیبی ازعمق های مختلف شید سفید و آبی هستند. در قطب جنوب، گویی زمان متوقف

۱۵ جاذبه ی توریستی کانادا (قسمت اول)

کانادا، دومین کشور پهناور جهان، از لحاظ جاذبه های توریستی برای بازدید کنندگان هیچگونه کمبودی ندارد. سواحل بسیار زیبا، شهرهای غنی از مراکز و رویداد های فرهنگی همراه با شگفتی