دیدنی های لیورپول : سفر مجازی به دیدنی های لیورپول

شهر بندری لیورپول در شمال غربی انگلستان در منطقه مرزیساید واقع شده است. لیورپول چهارمین منطقه شهری پر جمعیت در بریتانیا است، و ساکنان بومی، سفیدپوستان شهر لیورپول، اسکاوس خوانده