۱۵ جاذبه ی توریستی کانادا (قسمت اول)

کانادا، دومین کشور پهناور جهان، از لحاظ جاذبه های توریستی برای بازدید کنندگان هیچگونه کمبودی ندارد. سواحل بسیار زیبا، شهرهای غنی از مراکز و رویداد های فرهنگی همراه با شگفتی