آب و هوای پراگ

هتل های پراگ

فرودگاه های پراگ

PRG

فرودگاه بين المللی واسلاو هاول پراگ

12.79 Km فاصله از مرکز شهر

دیدنی های پراگ

از نقطه نظر کاربران

کانال تلگرام تورلند