شهرهای ایتالیا

توریستی ترین شهرها
رم

رم

زادگاه واتیکان، خوابگاه روم باستان
3 هتل
0 تور
0 دیدنی
میلان

میلان

پایتخت مد و طراحی در جهان
3 هتل
0 تور
0 دیدنی
ونیز

ونیز

دهکده ای بر فراز آبراهه ها
1 هتل
0 تور
0 دیدنی


از نقطه نظر کاربران

کانال تلگرام تورلند