آب و هوای جزایر قناری

هتل های جزایر قناری

فرودگاه های جزایر قناری

LPA

فرودگاه گرن کاناریا

128.11 Km فاصله از مرکز شهر
TFS

فرودگاه تنریف جنوبی

27.82 Km فاصله از مرکز شهر
TFN

فرودگاه تنریف شمالی

35.24 Km فاصله از مرکز شهر
ACE

فرودگاه لنزاروت

304.05 Km فاصله از مرکز شهر

دیدنی های جزایر قناری

از نقطه نظر کاربران

کانال تلگرام تورلند