آب و هوای جزیره فی فی

آب و هوای فی فی بسیار شبیه به پوکت و کرابی است و در تمام طول سال گرم و مرطوب می باشد. از ابتدای آبان تا ابتدای اردیبهشت (نوامبر تا آوریل) بیشترین مسافرت ها به فی فی اتفاق می افتد و می توان گفت آبان تا اردیبهشت  زمان مناسب مسافرت به فی فی است. در این دوره هوا خنک تر و دلچسب تر است. از ابتدای آبان تا ابتدای بهمن (نوامبر تا ژانویه) فی فی خنک ترین هوا را دارد و از همه خنک تر در این دوره دسامبر (ابتدای آذر تا ابتدای دی) می باشد ، ژانویه (ابتدای دی تا ابتدای بهمن) البته خشک ترین است. این دوره بهترین زمان مسافرت به فی فی است. از مارس تا نیمه ماه مه (انتهای اسفند تا انتهای اردیبهشت) گرم ترین هوای فی فی اتفاق می افتد.نیمه مه تا اکتبر (خرداد تا انتهای مهر) فصل باران های فی فی است و فی فی مرطوب ترین دوران خود را سپری می کند. این دوره قیمت به پایین ترین حد خود می رسد و جزیره خلوت است ، اما از بابت آب و هوا بدترین زمان سفر به فی فی می باشد.

هتل های جزیره فی فی

فرودگاه های جزیره فی فی

دیدنی های جزیره فی فی

از نقطه نظر کاربران

کانال تلگرام تورلند