آب و هوای هوشی مین

هتل های هوشی مین

فرودگاه های هوشی مین

SGN

فرودگاه بین المللی تان سون نهات هوشی مین

3.22 Km فاصله از مرکز شهر

دیدنی های هوشی مین

از نقطه نظر کاربران

کانال تلگرام تورلند