تور هندوستان بمبئی - گوا تابستان 97

- با پرواز ایران ایر -
7 شب و 8 روز
امتیاز 5 از 5 | از بین 1 امتیاز دهنده به تور هندوستان بمبئی - گوا تابستان 97
سفر به گوا
شروع
تهران
2 شب اقامت
بمبئی
5 شب اقامت
گوا
خیلی عالی
256 امتیاز

امکانات رفاهی تور

 • صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر های فرودگاهی و زمینی
 • بلیط رفت و برگشت هواپیما
 • ویزا
 • بیمه مسافرتی

تاریخ های برگزاری تور

تاریخ شروع تور
{{ month.name }} {{ month.year }}
{{ month.gregorian }}
در حال بارگزاری تقویم تور
اطلاعات پرواز تور هندوستان بمبئی - گوا تابستان 97
پرواز رفت
1397/06/02
07:00
تهران (IKA)
فرودگاه امام خمینی
گوا (GOI)
فرودگاه بین المللی گوا
پرواز برگشت
1397/06/09
13:30
گوا (GOI)
فرودگاه بین المللی گوا
تهران (IKA)
فرودگاه امام خمینی
اطلاعات هتل های تور هندوستان بمبئی - گوا تابستان 97
گوا

هتل لاگولس کورت ریزورت گوا

فاصله تا مرکز شهر 8306.34 km
خدمات هتل : BB
خوب
بر اساس امتیاز کاربران Booking
6

بمبئی

هتل امرلد بمبئی

فاصله تا مرکز شهر 5.5 km
خدمات هتل : BB
خوب
بر اساس امتیاز کاربران Booking
6.7

دو تخته
2,350,000 تومان
+
470 USD
یک تخته
2,350,000 تومان
+
615 USD
کودک با تخت
2,350,000 تومان
+
390 USD
کودک بدون تخت
2,350,000 تومان
+
250 USD
گوا

هتل سندل وود گوا

فاصله تا مرکز شهر 37.34 km
خدمات هتل : BB
خوب
بر اساس امتیاز کاربران Booking
7

compact room

بمبئی

هتل امرلد بمبئی

فاصله تا مرکز شهر 5.5 km
خدمات هتل : BB
خوب
بر اساس امتیاز کاربران Booking
6.7

دو تخته
2,350,000 تومان
+
490 USD
یک تخته
2,350,000 تومان
+
640 USD
کودک با تخت
2,350,000 تومان
کودک بدون تخت
2,350,000 تومان
بمبئی

هتل امرلد بمبئی

فاصله تا مرکز شهر 5.5 km
خدمات هتل : BB
خوب
بر اساس امتیاز کاربران Booking
6.7

گوا

هتل ناگوا گرند ریزورت اند اسپا گوا

فاصله تا مرکز شهر 8306.34 km
خدمات هتل : BB
خوب
بر اساس امتیاز کاربران Booking
6.1

دو تخته
2,350,000 تومان
+
500 USD
یک تخته
2,350,000 تومان
+
640 USD
کودک با تخت
2,350,000 تومان
+
400 USD
کودک بدون تخت
2,350,000 تومان
+
250 USD
گوا

هتل سندل وود گوا

فاصله تا مرکز شهر 37.34 km
خدمات هتل : BB
خوب
بر اساس امتیاز کاربران Booking
7

premier room

بمبئی

هتل امرلد بمبئی

فاصله تا مرکز شهر 5.5 km
خدمات هتل : BB
خوب
بر اساس امتیاز کاربران Booking
6.7

دو تخته
2,350,000 تومان
+
510 USD
یک تخته
2,350,000 تومان
+
655 USD
کودک با تخت
2,350,000 تومان
+
420 USD
کودک بدون تخت
2,350,000 تومان
+
250 USD
گوا

هتل پراید سان ویلج گوا

فاصله تا مرکز شهر 49.53 km
خدمات هتل : BB
خوب
بر اساس امتیاز کاربران Booking
6.8

بمبئی

هتل امرلد بمبئی

فاصله تا مرکز شهر 5.5 km
خدمات هتل : BB
خوب
بر اساس امتیاز کاربران Booking
6.7

دو تخته
2,350,000 تومان
+
515 USD
یک تخته
2,350,000 تومان
+
655 USD
کودک با تخت
2,350,000 تومان
+
410 USD
کودک بدون تخت
2,350,000 تومان
+
250 USD
گوا

هتل لاگولس کورت ریزورت گوا

فاصله تا مرکز شهر 8306.34 km
خدمات هتل : ALL
خوب
بر اساس امتیاز کاربران Booking
6

بمبئی

هتل امرلد بمبئی

فاصله تا مرکز شهر 5.5 km
خدمات هتل : BB
خوب
بر اساس امتیاز کاربران Booking
6.7

دو تخته
2,350,000 تومان
+
555 USD
یک تخته
2,350,000 تومان
+
745 USD
کودک با تخت
2,350,000 تومان
+
460 USD
کودک بدون تخت
2,350,000 تومان
+
250 USD
گوا

هتل ناگوا گرند ریزورت اند اسپا گوا

فاصله تا مرکز شهر 8306.34 km
خدمات هتل : ALL
خوب
بر اساس امتیاز کاربران Booking
6.1

بمبئی

هتل امرلد بمبئی

فاصله تا مرکز شهر 5.5 km
خدمات هتل : BB
خوب
بر اساس امتیاز کاربران Booking
6.7

دو تخته
2,350,000 تومان
+
595 USD
یک تخته
2,350,000 تومان
+
825 USD
کودک با تخت
2,350,000 تومان
+
500 USD
کودک بدون تخت
2,350,000 تومان
+
250 USD
گوا

هتل سندل وود گوا

فاصله تا مرکز شهر 37.34 km
خدمات هتل : ALL
خوب
بر اساس امتیاز کاربران Booking
7

compact room

بمبئی

هتل امرلد بمبئی

فاصله تا مرکز شهر 5.5 km
خدمات هتل : BB
خوب
بر اساس امتیاز کاربران Booking
6.7

دو تخته
2,350,000 تومان
+
600 USD
یک تخته
2,350,000 تومان
+
775 USD
کودک با تخت
2,350,000 تومان
کودک بدون تخت
2,350,000 تومان
گوا

هتل سندل وود گوا

فاصله تا مرکز شهر 37.34 km
خدمات هتل : ALL
خوب
بر اساس امتیاز کاربران Booking
7

premier room

بمبئی

هتل امرلد بمبئی

فاصله تا مرکز شهر 5.5 km
خدمات هتل : BB
خوب
بر اساس امتیاز کاربران Booking
6.7

دو تخته
2,350,000 تومان
+
605 USD
یک تخته
2,350,000 تومان
+
790 USD
کودک با تخت
2,350,000 تومان
+
495 USD
کودک بدون تخت
2,350,000 تومان
+
250 USD
گوا

هتل پراید سان ویلج گوا

فاصله تا مرکز شهر 49.53 km
خدمات هتل : ALL
خوب
بر اساس امتیاز کاربران Booking
6.8

بمبئی

هتل امرلد بمبئی

فاصله تا مرکز شهر 5.5 km
خدمات هتل : BB
خوب
بر اساس امتیاز کاربران Booking
6.7

دو تخته
2,350,000 تومان
+
620 USD
یک تخته
2,350,000 تومان
+
800 USD
کودک با تخت
2,350,000 تومان
+
490 USD
کودک بدون تخت
2,350,000 تومان
+
250 USD
گوا

هتل سیداده گوا

فاصله تا مرکز شهر 37.64 km
خدمات هتل : BB
خوب
بر اساس امتیاز کاربران Booking
7.9

بمبئی

هتل هایت ریجنسی بمبئی

فاصله تا مرکز شهر 3.13 km
خدمات هتل : BB
عالی
بر اساس امتیاز کاربران Booking
8.7

دو تخته
2,350,000 تومان
+
685 USD
یک تخته
2,350,000 تومان
+
970 USD
کودک با تخت
2,350,000 تومان
+
490 USD
کودک بدون تخت
2,350,000 تومان
+
250 USD
بمبئی

هتل هایت ریجنسی بمبئی

فاصله تا مرکز شهر 3.13 km
خدمات هتل : BB
عالی
بر اساس امتیاز کاربران Booking
8.7

گوا

هتل لمردین گوا

فاصله تا مرکز شهر 46.37 km
خدمات هتل : BB
عالی
بر اساس امتیاز کاربران Booking
8.7

دو تخته
2,350,000 تومان
+
815 USD
یک تخته
2,350,000 تومان
+
1,200 USD
کودک با تخت
2,350,000 تومان
+
515 USD
کودک بدون تخت
2,350,000 تومان
+
250 USD
گوا

هتل گرند حیات گوا

فاصله تا مرکز شهر 33.72 km
خدمات هتل : BB
عالی
بر اساس امتیاز کاربران Booking
8.6

بمبئی

هتل هایت ریجنسی بمبئی

فاصله تا مرکز شهر 3.13 km
خدمات هتل : BB
عالی
بر اساس امتیاز کاربران Booking
8.7

دو تخته
2,350,000 تومان
+
820 USD
یک تخته
2,350,000 تومان
+
1,210 USD
کودک با تخت
2,350,000 تومان
+
475 USD
کودک بدون تخت
2,350,000 تومان
+
250 USD
گوا

هتل سیداده گوا

فاصله تا مرکز شهر 37.64 km
خدمات هتل : ALL
خوب
بر اساس امتیاز کاربران Booking
7.9

بمبئی

هتل هایت ریجنسی بمبئی

فاصله تا مرکز شهر 3.13 km
خدمات هتل : BB
عالی
بر اساس امتیاز کاربران Booking
8.7

دو تخته
2,350,000 تومان
+
885 USD
یک تخته
2,350,000 تومان
+
1,175 USD
کودک با تخت
2,350,000 تومان
+
695 USD
کودک بدون تخت
2,350,000 تومان
+
250 USD
گوا

هتل لمردین گوا

فاصله تا مرکز شهر 46.37 km
خدمات هتل : ALL
عالی
بر اساس امتیاز کاربران Booking
8.7

بمبئی

هتل هایت ریجنسی بمبئی

فاصله تا مرکز شهر 3.13 km
خدمات هتل : BB
عالی
بر اساس امتیاز کاربران Booking
8.7

دو تخته
2,350,000 تومان
+
990 USD
یک تخته
2,350,000 تومان
+
1,445 USD
کودک با تخت
2,350,000 تومان
+
695 USD
کودک بدون تخت
2,350,000 تومان
+
250 USD
گوا

هتل گرند حیات گوا

فاصله تا مرکز شهر 33.72 km
خدمات هتل : ALL
عالی
بر اساس امتیاز کاربران Booking
8.6

بمبئی

هتل هایت ریجنسی بمبئی

فاصله تا مرکز شهر 3.13 km
خدمات هتل : BB
عالی
بر اساس امتیاز کاربران Booking
8.7

دو تخته
2,350,000 تومان
+
1,075 USD
یک تخته
2,350,000 تومان
+
1,465 USD
کودک با تخت
2,350,000 تومان
+
730 USD
کودک بدون تخت
2,350,000 تومان
+
250 USD

اطلاعات تکمیلی این سفر

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ایران ایر،پرواز داخلی بمبئی به گوا و بالعکس، 7 شب اقامت با خدمات ، یک گشت شهری در بمبئی و یک گشت شهری در گوا همراه با تور کشتی بر روی رودخانه ماندوی، ویزای توریستی،راهنمای ،بیمه مسافرتی و ترانسفر فرودگاهی

 

 • - پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
 • 2 – مدارک مورد نیاز: 2 قطعه عکس تمام رخ رنگی 5×5 – اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار - مشخصات کامل فردی – کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
 • 4 – آژانس لاچین سیر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت .
 • 5- نرخ زیر 2 سال 1/390/000 تومان می باشد .
 • مبلغ 2350000 تومان بابت بلیط به نرخ هاي دلاري فوق اضافه میگردد

 

شرایط کنسلی

پرواز و هتل چارتر بوده، قابل استرداد نبوده و غیر قابل تغییر تاریخ می باشدو در صورت کنسلی توسط مسافر، هزینه بلیت، ویزا و هتل اخذ خواهد شد.

پرواز و هتل گارانتی می باشد و هرگونه تغییر تاریخ و کنسلی برابر با سوخت کامل می باشد.

از نقطه نظر کاربران

به خاطر بسپار
شروع قیمت از :
7,191,000 تومان

انتخاب مهمانان اتاق {{ room }}
{{ num_adult }} بزرگسال ، {{ num_kid }} کودک ، {{ num_baby }} نوزاد
بزرگسال (12 سال به بالا)
{{ number_format(adult_price) }} تومان
{{ num_adult }}
کودک (2 تا 12 سال)
{{ number_format(kid_price) }} تومان
{{ num_kid }}
نوزاد (زیر دو سال)
{{ number_format(baby_price) }} تومان
{{ num_baby }}
تایید اطلاعات اتاق

تخفیف برای شما
{{ number_format(total_discount) }} تومان
مبلغ قابل پرداخت
{{ number_format(total_price) }} تومان
تماس و رزرو تور : 021-28422459
برگزار کننده تور : لاچین سیر
کانال تلگرام تورلند